RTV Fietsvierdaagse Steenwijk

A. Algemeen
1. De RTV Fietsvierdaagse Steenwijk is een meerdaagse vrije toerfietstocht, georganiseerd door de Ren- en Toervereniging Steenwijk (RTV).
Men kan daags starten vanaf 9.00 uur en de eind controle sluit om 18.00 uur.
2. Als deelnemers aan deze tour worden toegelaten personen van achttien jaar en ouder, die aan de  voorinschrijving hebben voldaan en het volledige inschrijfgeld hebben betaald. Of hebben ingeschreven op de dag(en).
3. Met deze inschrijving verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
4. De inschrijving en deelname zijn strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
5. Bij verhindering van de deelnemer, om welke reden dan ook, worden geen inschrijfgelden terugbetaald. Er wordt aangeraden om bij een verzekeringsmaatschappij een annuleringsverzekering af te sluiten.
6. Indien de tocht niet kan worden verreden door bijzondere omstandigheden (calamiteiten e.d.), waaraan de organisatie part nog deel heeft, zal eveneens geen terugbetaling van inschrijfgelden plaatsvinden.
7. Op de startplaats ontvangen de deelnemers een deelnemerskaart, een routebeschrijving  en een vlaggetje om op de fiets te bevestigen.
8. De deelnemers die- om welke redenen dan ook-  niet langer willen of kunnen deelnemen worden naar het dichtstbijzijnde vertrekpunt van het openbaar vervoer gebracht en dienen daar voor eigen rekening hun verdere vervoer te regelen.
9. De deelnemers die de tour verlaten dienen de leiding van de organisatie direct in kennis te stellen.
10. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
11. De deelnemers dienen overige weggebruikers, natuur en milieu te respecteren.
12. Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
13. Op deze tocht is tevens het Wielersport Reglement (WSR) van de NTFU van toepassing.

B. Aanvullend reglement
14. Per dag is er een gastvrouw/heer om aan te spreken voor vragen/opmerkingen.
15. De instructies en/of aanwijzingen van de leiding dienen te worden opgevolgd.
16. Tijdens elke dag is een controlepost/verzorgingspost ingericht. Deze staat in de routebeschrijving vermeldt en dient door de deelnemers te worden aangedaan.
17. De deelnemers zijn verplicht de officiële route te volgen.
18. De deelnemers wordt aangeraden  tijdens de tocht een helm te dragen.
19. De deelname aan deze meerdaagse tour is op eigen risico. De RTV Steenwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand,tijdens of na afloop van de fietsvierdaagse zou kunnen overkomen.
20. De RTV Steenwijk aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de tour in het bezit heeft.
21. Door deel te nemen aan deze fietsvierdaagse gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.
22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de RTV Steenwijk.

Het bestuur van de RTV Steenwijk.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 september 2012.

FRANS AUTOGLANS
NATUURCAMPING DE HOOGTE  EESVEEN
Jumbo Bert Vis Steenwijk
Fletcher Steenwijk
Alanya market Steenwijk
Opel Rijkmans Steenwijk
Toyota v/d Linde Steenwijk
Webburo